Familierådgivning / Vejledning

Har du tanker / ønsker om et bedre familieliv? ​
 

Der er mange grunde til at forældre vælger at kontakte en familieterapeut.  
Nogle af grundene kan være:​

 

At du/I har problemer/bekymringer omkring dit barn/børn
At dit/jeres barn ikke trives, og at det I plejer at gøre ikke virker
At du/I har ønsker om en bedre hverdag.
At du/I føler at tingene burde kunne gøres på en anden måde.
At du/I har konflikter omkring dagligdagens opgaver og rutiner
At du/I mangler struktur i hverdagen
At du/I er i tvivl om opdragelse eller har forskellige holdninger til opdragelsen
At du/I kan blive i tvivl om hvad der er bedst for jeres barn/børn
At du/I ønsker inspiration/ideer til nye handlemuligheder  

 

Flere af ovenstående eksempler er problemstillinger som mange børnefamilier kan nikke genkendende til. 

Som forældre ønsker vi det bedste for vores børn og vi forsøger at gøre alt hvad vi kan for at opfylde børnenes behov.

 

Hvis vores tålmodighed, velmenende ord, kompromisøgende løsninger og forståelse stadig skaber konflikter ved sengetid, omkring pligter, ved spisetid, mellem søskende m.m.

 

så kan man opleve tvivl og blive usikre på hvordan vi skal håndtere situationerne på bedst mulig måde.


Familierådgivning/vejlednings samtalerne tager udgangspunkt i de bekymringer/besværligheder du/I synes jeres familie har, og jeg vil med min faglige og personlige erfaring hjælpe jer med at finde nye måder at agere på, få nye vinkler på det i måtte stå i og give jer ideer til andre handlemuligheder.