Min tilgang
 

I mit arbejde tager jeg altid udgangspunkt i de problemstillinger, du kommer med, og jeg tilpasser mine faglige metoder til det, jeg tænker vil passe til din situation.


Mine teoretiske værktøjer

Med mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske område har jeg et solidt grundlag for at tale med voksne, børn og forældre om temaer i livet på godt og ondt. Jeg står for socialpædagogikkens respektfulde og anerkendende tilgang i mødet med mennesker. I det socialpædagogiske arbejde tilpasses samtalen altid klienten og ikke omvendt, da det gælder om at møde mennesket der, hvor mennesket er. Min praktiske/pædagogiske erfaring bruger jeg bla. I spørgsmål omkring struktur og rammer. Du kan forvente, at jeg går kreativt ind i processen for sammen med dig at finde frem til ideer og forslag til nye handlemuligheder.
 

Systemisk tilgang handler om, at det ikke er mennesket, der er problemet, men at det er mennesket, der har et problem. En sådan tilgang giver håb og muligheder for at kunne overvinde problemet. I samtalen stiller jeg mange spørgsmål, for igennem dem og dine svar bliver vi klogere på problemet og kommer tættere på en mulig løsning for dig.
 

Narrativ tilgang handler om at skabe nye historier om sig selv. Her arbejder jeg med at kikke på de uhensigtsmæssige og dominerende fortællinger du kan have om dig selv, for derefter at søge, udforske og udfolde andre mere ønskelige fortællinger, som er blevet skubbet væk og måske næsten glemt.
 

Kognitiv tilgang handler om at have fokus på, hvor du er her og nu, hvilke udfordringer du står overfor, og hvordan du bedst kan komme videre. Her vil vi sammen blive klogere på, hvilke negative tanker du kan have i forskellige sammenhænge/ situationer for efterfølgende at finde frem til mere positive tanker, som du kan øve dig på at tænke i de samme situationer.